سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان مرکزی

شماره آگهی ۱۸-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۲۳۵۱۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات گازرسانی و مدیریت بهره برداری شهر نیمور با برآورد ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : گواهینامه صلاحیت در رسته تاسیسات و تجهیزات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت اینترنتی
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۶۳۲۴۱۲۰۸۱-۴ تلفن ۰۸۶۳۲۷۷۶۶۶۰ فکس
- ایمیل www.nigc-mpgc.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن