سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان کردستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۲۴۴۴۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی بهسازی و آسفالت راههای روستایی الک کهنه، کوره دره سفلی و کوره دره علیا، کره گل، دره ویان سفلی و دره ویان علیا چرسانه کانی سواران هوانله اعظم آباد هلتوشان آنتن نشور وسطی سر پنبه دول محمود گزک باخله عباس آباد یخته خان تنگی ور - سرابکام طیانه - آنتن شاهیدر - آنتن کاکو ذکریا - آنتن چاولکان حاجی - چاولکان وزیر با برآورد ۱۷۱,۴۹۰,۸۷۰,۸۸۹
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴ روز بعد از نشر آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : کردستان سنندج بلوار آزادگان اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن