سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۲۴۲۹۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای پروژه های : عملیات مالچپاشی و نهالکاری در منطقه جنادله حمیدیه به مساحت ۱۹۰۰ هکتار با برآورد ۴.۳۶۰۱.۳۲۳.۹۳۱ ریال و تضمین ۲.۱۸۰.۰۶۶.۱۹۶ ریال ---- عملیات مالچپاشی و نهالکاری در منطقه خسرج حمیدیه به مساحت ۱۱۰۰ با برآورد ۲۵.۲۵۴.۰۵۲.۱۰۱ ریال و تضمین ۱.۲۶۲.۷۰۲.۶۰۵ ریال ---- عملیات مالچپاشی و نهالکاری در منطقه بنده ـ دشت آزادگان به مساحت ۱۲۰۰ هکتار با برآورد ۲۸.۷۲۴.۰۲۷.۴۲۵ ریال و تضمین ۱.۴۳۶.۲۰۱.۳۷۱ ریال --- عملیات مالچپاشی و نهالکاری در منطقه جلیعه و گطاره ـ دشت آزادگان به مساحت ۲۰۰۰ هکتار با برآورد ۴۷.۸۵۴.۹۸۹.۳۵۴ ریال و تضمین ۹۵۷.۰۹۹.۷۸۷ ریال ---- عملیات مالچپاشی و نهالکاری در منطقه مگران ـ۲ و ۳ شوش به مساحت ۲۰۰۰ هکتار با برآورد ۴۷۱۳۵۱۱۴۳۷۲ ریال و تضمین ۹۴۲۷۰۲۲۸۷ ریال --- عملیات مالچپاشی و نهالکاری در منطقه کاظم حمد شوش ۱۸۰۰ هکتار با برآورد ۴۲.۴۲۴.۳۰۹.۸۲۸ ریال و تضمین ۲۱۲.۱۲۱۵.۴۹۱ ریال
شرایط : پایه ۴ کشاورزی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۴۲۱۲۲۱۱۰۰۴ بانک ملی شعبه اهواز به نام سپرده های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : اهواز ـ بلوار گلستان جنب سازمان آب و برق شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس ـ امور قراردادها و پیمان
آدرس ارسال مدارک : اهواز ـ بلوار گستان دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان
۰۶۱۳۳۷۳۷۵۰۱-۰۶۱۳۳۷۳۷۰۳۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://khuzestan.frw.org.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
منابع : آفتاب
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن