سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی

شماره آگهی ۲۷/۳۱/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۲۴۲۹۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه احداث راه های دسترسی به مجتمع خدمات رفاهی میرزایی با برآورد ۲,۷۸۳,۴۹۹,۶۲۲
شرایط : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت تا تحویل و بازگشایی از طریق سایت انجام خواهد شد و در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ تا ساعت ۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ تا ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مشهد انتهای خیابان فداییان اسلام
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۱۳۳۴۱۲۰۲۴-۸ تلفن ۰۵۱۳۳۴۳۵۸۸۸ فکس
- ایمیل www.setadiran.ir iets.mporg.ir وب سایت
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن