سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۲۴۴۱۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات آماده سازی، نهالکاری و مراقبت و آبیاری در مناطق بیابانی در ۸ ردیف به شرح: نهالکاری و آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی در منطقه استربند شهرستان میامی با برآورد ۷.۶۹۳.۴۷۶.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- نهالکاری و آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی در منطقه امیرآباد شهرستان دامغان با برآورد ۵.۸۷۹.۵۴۴.۸۰۰ ریال و تضمین ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- نهالکاری و آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی منطقه حاجی آباد در شهرستان سمنان با برآورد ۶.۱۶۴.۱۶۰.۸۰۰ ریال و تضمین ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- نهالکاری و آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی در منطقه بهاران در شهرستان گرمسار با برآورد ۶۱۶.۴۶۰.۸۰۰ ریال و تضمین ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- نهالکاری و آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی در منطقه غزازان شهرستان شاهرود با برآورد ۴.۴۰۲.۶۲۳.۶۰۰ ریال و تضمین ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- نهالکاری و آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی در منطقه بیابانک (غرب کومش گستر) شهرستان سرخه با برآورد ۵.۳۹۹.۵۰۳.۲۰۰ ریال و تضمین ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- نهالکاری و آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی در منطقه جیلان شهرستان شاهرود با برآورد ۳.۱۰۵.۵۳۰.۴۰۰ ریال و تضمین ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- نهالکاری و آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی در منطقه ده نمک شهرستان آرادان با برآورد ۳.۱۰۵.۵۳۰.۴۰۰ ریال و تضمین ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رتبه ۵ رشته کشاورزی و منابع طبیعی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ تا ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ الی ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ تا ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ از ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : سمنان، بلوار ۱۷ شهریور، دبیرخانه کمیسیون معاملات اداره کل منابع طبیعی و آ بخیزداری استان
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : حسبان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن