سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان البرز

شماره آگهی ۱۱۴/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۲۴۲۰۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه احداث ۸ دستگاه پست هوایی برق در شهرکهای صنعتی استان البرز با برآورد ۲,۷۲۴,۹۷۳,۰۰۰
شرایط : رتبه ۵ رشته نیرو
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۵۶۸۶۰۱۲۰۰۲ شبا ۶۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۵۶۸۶۰۱۲۰۰۲ IR شعبه کرج ۲۶۲۱ به نام رابط تمرکز درآمد / سپرده شركت در مناقصه ۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۱۵/۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت
۰۲۶۳۴۶۴۵۸۰۲-۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : اخبار صنعت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن