مناقصه خرید کابل ژله فیلد خاکی مخابرات استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان مازندران

شماره آگهی ۱۱/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۲۴۳۸۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید کابل ژله فیلد خاکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۳۲.۷۰۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه مخابرات منطقه مازندران و قابل تمدید و یا وجه نقد واریز به حساب جام به شماره ۱۶۷۲۳۷۲۳۷۲ و به شماره شناسه پرداخت ۳۰۰۰۰۸۰۴۵۲۷۱۶۲ و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ لغایت ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
تاریخ ارسال مدارک : از ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ لغایت ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : بابل خیابان مدرس میریت مخابرات منطقه م ازندران اداره خرید و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : بابل خیابان مدرس دبیرخانه مدیریت مخابرات منطقه مازندران
۰۱۱۳۲۳۶۱۳۵۳ تلفن ۰۱۱۳۲۳۲۳۳۳۲ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : امتیاز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن