سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه انتقال گاز ایران

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۲۴۲۱۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی پیگرانی هوشمند خط لوله سوم سراسری با برآورد تقریبی ۱/۰۱۳/۴۰۰ یورو
شرایط : توانایی ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان ۱۰% مبلغ پیشنهادی - الزام دارا بودن تکنولوژی - سوابق انجام کارهای م شابه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰/۶۷۰ یورو و یا به میزان ده درصد قیمت پیشنهادی به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران میدان هفت تیر شرکت انتقال گاز ایران پلاک ۲۷۳ طبقه سوم اتاق ۳۳۴ امور پیمانها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۸۸۳۱۰۴۶-۸۱۳۱۴۳۲۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigtc.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : اعتماد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن