سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری خشرودپی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۲۴۷۸۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید مقدار ۱۵۵ تن قیر از سازمان همیاری را با آسفالت از نوع بیندر بصورت تهاتری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : شهرداری خشرودپی
آدرس ارسال مدارک : شهرداری خشرودپی
- تلفن - فکس
- ایمیل iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : نشریات استان گلستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن