سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان

شماره آگهی ۴۰۰/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۲۴۶۱۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی جهت انجام عملیات اجرائی پروژه های آبرسانی خود در سطح استان خوزستان ، لوله های پلی اتیلن و گالوانیزه مورد نیاز شامل لوله گالوانیزه در اقطار مختف با مقدار/متر ۸۱۶۵۰ با ضمانت ۱۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- لوله گالوانیزه در اقطار مختف با مقدار/متر ۷۶۶۵۰ با ضمانت ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- لوله گالوانیزه در اقطار مختف با مقدار/متر ۳۵۴۲۰ با ضمانت ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف با مقدار/متر ۸۶۴۲۰ با ضمانت ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف با مقدار/متر ۱۰۹۵۶۶ با ضمانت ۲.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف با مقدار/متر ۱۰۰۸۰۰ با ضمانت ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ لغایت ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : حداکثر ظرف مدت دو هفته کتبا اعلام می شود
آدرس خرید اسناد : معاونت پشتیبانی و منابع انسانی اتاق شماره ۳ واحد مناقصات به نشانی اهواز میدان راه آهن خ سپاه نبش سقراط
آدرس ارسال مدارک : معاونت پشتیبانی و منابع انسانی اتاق شماره ۳ واحد مناقصات به نشانی اهواز میدان راه آهن خ سپاه نبش سقراط
۰۶۱۳۳۳۳۶۹۹۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfar-khoozestan.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن