سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات منطقه تهران

شماره آگهی ۴/۲/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۲۴۷۵۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : انجانم عملیات ترمیم آسفالت و خشکه چینی سنگ ، تایل و موزائیک نوار حفاری در محدوده مرکز مخابرات تابعه منطقه ۲ تهران
شرایط : حداقل رتبه ۵ از سامان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۹.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۷۶۹۹۶۱۹۷۸ بانک ملت شعبه اسکان کد ۶۵۲۰ با شماره شناسه ۱۷۴۳۸۸۰۲۷۱۶۸ / سپرده شركت در مناقصه ۲۱۸ میلیون ریال در وجه شرکت مخابرات ایران ـ منطقه تهران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ تا ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.tct.ir
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجانم عملیات ترمیم آسفالت و خشکه چینی سنگ ، مخابرات منطقه تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )