سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۲۶۱۹۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : ارزیابی کیفی - ۰۶۷-۹۶/۷/۰۶۰: ساماندهی حاشیه شهرها (احداث مدرسه ابتدایی فیروزآباد کرمان) - ۳۶۵ روز - تضمین۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - براورد ۱۱.۴۸۲.۵۶۴.۰۸۲ ریال ---- ۹۶/۷/۰۶۸: ساماندهی حاشیه شهرها (احداث بازارچه خوداشتغالی محله رحمت آباد رفسنجان) - ۲۴۰ روز - تضمین ۱۸۰ میلیون ریال - براورد ۳.۵۸۲.۱۳۷.۶۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از نشر آخرین اگهی ۳ روز
تاریخ ارسال مدارک : از آخرین روز مهلت دریافت اسناد بمدت دو هفته
تاریخ بازگشایی پاکات : طبق اسناد مناقصه
آدرس خرید اسناد : اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان واقع در کرمان بلوار شهید صدوقی روبروی سه راه فارابی کدپستی ۷۶۱۷۸۹۹۵۹۶ و یا نشانی سایت ذکر شده
آدرس ارسال مدارک : اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان دبیرخانه مدیریت حراست
- -
- iets.mporg.ir
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : جهان اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی - 067-96/7/060: ساماندهی حاشیه شهرها (احداث مدرسه راه و شهرسازی استان کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )