سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای همدان

شماره آگهی ۵/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۲۶۶۶۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب استان همدان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت واریز نقدی با حساب جاری سیبا به شماره ۲۱۷۵۲۰۵۶۱۱۰۰۵ بانک ملی شعبه مهدیه / سپرده شركت در مناقصه ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به حساب ۲۱۷۵۲۰۵۶۰۹۰۰۶ یا ضمانت نامه های صادره توسط موسسات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ الی ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ تا ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه حراست
۰۸۱۳۸۲۲۰۷۳۷-۹ تلفن ۰۸۱۳۸۲۴۰۵۰۳ فکس
- ایمیل WWW.SETADIRAN.IR وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن