سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام نفت و گاز اروندان

شماره آگهی AOGC-۷۱-۹۶۰۱۵۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۲۶۷۵۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : P/F Nuovo Pignone Compressor
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۰۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://aogckala.com
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام P/F Nuovo Pignone Compressor  نفت و گاز اروندان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )