سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کوهدشت

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۲۷۲۲۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۷
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : واگذاری پروژه عمرانی خود شامل آسفالت معابر سطح شهر به پیمانکار واجد شرایط با برآورد ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : پیمانکاران واجد صلاحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذی ربط -- دارای سابقه کاری مرتبط و گواهی نامه صلاحیت در رشته مربوطه - رشته راه و باند -
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۸۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۰۱۰۴۴۱۰۶۱۲۰۰۵ بانک ملی شعبه پارک شهر / سپرده شركت در مناقصه ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره ۰۱۰۷۱۴۸۰۷۸۰۰۲ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ الی ۱۳۹۶/۰۸/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲ روز بعد از مهلت ذکر شده
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری کوهشدت واقع در بلوار مالک اشتر
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
- -
- http://www.koohdasht.ir
منابع : عصر ایرانیان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری پروژه عمرانی خود شامل آسفالت معابر سطح شهر شهرداری کوهدشت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )