سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۲۷۶۴۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۷
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی ۱۸/۹۶ : لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور سربیشه - درج با برآورد ۲۸.۳۴۴.۵۹۰.۲۲۹ ریال و تضمین ۱.۴۱۲.۳۲۹.۵۱۱ ریال -----۲۷/۹۶ : لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور نهبندان - زابل با برآورد ۳۱.۱۷۹.۶۰۵.۶۲۰ ریال و تضمین ۱.۰۵۸.۹۸۰.۲۸۱ ریال ---- ۲۸/۹۶ : لکه گیری و روکش آسفالت گرم محورهای فردوس - دیهوک -گناباد - فردوس - فردوس - بجستان با برآورد ۳۸.۷۹۰.۵۹۸.۳۸۷ ریال و تضمین ۱.۹۳۹.۵۲۹.۹۱۹ ریال ---- ۲۹/۹۶ : لکه گیری با آسفالت گرم محور کمربندی بیرجند با برآورد ۶.۰۱۶.۴۹۸.۴۰۵ ریال و تضمین ۳۰۰.۸۲۴.۹۲۰ ریال
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی و یا فیش بانکی واریز وجه به حساب شماره ir۱۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۶۳۷۲۱۹۳۰۰۰ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ ساعت ۱۳/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بیرجند خیابان غفاری نبش غفاری ۲۵
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۶۳۲۳۴۲۱۳۷-۹ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان خراسان جنوبی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن