مناقصه تکمیل راه روستایی چاه کل ـ دق فینو به راه و شهرسازی استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان هرمزگان

شماره آگهی ۵۵/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۳۰۶۱۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل راه روستایی چاه کل ـ دق فینو به طول ۱۹ کیلومتر با برآورد ۱۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : رتبه حداقل ۵ راه و ترابری و ظرفیت خالی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰ هزار ریال به حساب درآمدهای عمومی بانک ملی به حساب شماره ۲۱۷۰۰۹۵۴۰۹۰۰۸ / سپرده شركت در مناقصه ۹۴۴.۷۵۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ تا ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات استان هرمزگان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن