مناقصه واگذاری راهبری، تعمیر و نگهداری شناورهای اداره کل بنادر بنادر و دریانوردی استان خوزستان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی استان خوزستان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

شماره آگهی ۱۱۲۵۲/۱۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۳۰۶۷۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری راهبری، تعمیر و نگهداری شناورهای اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان
شرایط : ارائه گواهینامه صلاحیت کار از اداره کار و امور اجتماعی معتبر در زمینه تعمیر و نگهداری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۶۴۵۲۲۱۰۰۰۷ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۷.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب ۲۱۹۶۴۵۲۲۰۳۰۰۲ بانک صادرات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰/۰۱ تا ساعت ۱۵:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه امور قراردادها اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی در طبقه دوم ساختمان مرکزی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی اداره کل بنادر واقع در طبقه همکف، ساختمان مرکزی صندوق پستی ۱۵۹
۰۶۱۵۲۲۸۴۰۰۱ تلفن ۰۶۱۵۲۲۸-۲۲۲۶۹۰۰ فکس
- ایمیل www.bikport.pmo.ir وب سایت
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن