سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۰۱۴۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت اجرای آسفالت خیابان های منطقه شرکتی راه های دسترسی به تاسیسات و جاده گشتی فرودگاه شرکت پایانه های نفتی با برآورد ۶۵,۸۰۸,۰۱۹,۷۵۴
شرایط : گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه ۵ در رشته راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه کشور
تاریخ دریافت اسناد : از تاری خدرج آگهی نوبت دوم به مدت ۱۴ روز
تاریخ ارسال مدارک : آخرین روز انقضای ۱۴ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت اجرای آسفالت خیابان های منطقه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )