سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان فارس

شماره آگهی ۹۶/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۰۱۵۵۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه گازرسانی : اجرای ۵۰۰۰ متر خط انتقال و شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب ۵ فقره انشعاب پلی اتیلن همراه با خرید ساخت نصب و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه CGS/TBS با ظرفیت ۱۰۰۰۰ مترمکعب بر ساعت همراه با عملیات ساختمانی مربوطه خرید نصب و راه اندازی یک واحد صاعقه گیر خرید ساخت نصب و راه اندازی یک سیستم حفاطت کاتدیک به روش تامین کالا تجهیزات و نصب بصورت توام PC در محور صنعتی صفاشهر بوانات (بجدانه)
شرایط : داشتن رتبه تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ---- ارائه معرفی ناه کتبی با ذکر دقیق موضوع مناقصه کد اقتصادی کد شناسه ملی و مشخصات نمایند و اصلی فیش واریزی به مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۰۰۹۰۰۳ نزدبانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی و یا ورایز وجه نقد به حساب شماره ۷۸۴۶۳۳۰۰۵۸ نزدبانک تجارت و یا سایر ضمانت نامه های
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ساعت ۸ صبح لغایت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۱۳:۳۰
آدرس خرید اسناد : بلوار استقلال نبش خیابان باغ حوض طبقه دوم دفتر امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه واحد حراست شرکت گاز استان فارس
- تلفن ۰۷۱۳۸۳۰۴۰۷۴-۳۸۲۰۹۰۰۰ فکس
- ایمیل www.farsgas.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن