سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای خراسان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۰۳۵۷۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰۰۹۶۱۲۳۰۰۰۰۱۹ : انجام خدمات نظافت کلی و روزمره ساختمان ها و محوطه پستهای انتقال و ادارات بهره برداری واقع در امور اتوماسیون پستها با تضمین ۳۴۹.۹۹۲.۴۳۹ ریال --- ۲۰۰۹۶۱۱۲۳۰۰۰۰۲۰ : انجام خدمات نظافت کلی و روزمره ساختمان ها و محوطه پستهای انتقال و ادارات به بهره برداری واقع در امور انتقال نیروی رضوی با تضمین ۲۲۳.۵۲۹.۵۹۳ ریال --- ۲۰۰۹۶۱۲۳۰۰۰۰۲۱ : انجام خدمات نظافت کلی و روزمره ساختمان ها و محوطه پستهای انتقال و ادارات به بهره برداری واقع در امور انتقال نیروی شمال به با تضمین ۲۲۱.۰۴۲.۹۷۲ ریال ---- ۲۰۰۹۶۱۲۳۰۰۰۰۲۲ : انجام خدمات نظافت کلی و روزمره ساختمان ها و محوطه پستهای انتقال و ادارات به بهره برداری واقع در امور انتقال نیروی جنوب با تضمین ۱۵۸.۲۰۵.۹۳۳ ریال
شرایط : گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری معتبر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵۸.۷۰۵.۹۳۳ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ تا ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ تا ساعت ۸ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸۲۴ تا ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : مشهد ـ انتهای بلوائر وکیل آباد ـ نرسیده به دو راهی طرقبه شاندیز سمت راست شرکت برق منسقه ای خراسان امور تدارکات و قراردادها
- تلفن - فکس
- ایمیل www.krec.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات استان خراسان رضوی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن