مناقصه خرید گاردریل 2 موج با پایه و متعلقات جانبی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

شماره آگهی ۳۳/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۰۳۵۷۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید گاردریل ۲ موج با پایه و متعلقات جانبی با برآورد ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : حداقل رتبه ۵ راه و ترابری و گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره ۲۱۷۶۳۷۲۱۰۰۰۰۵ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : خراسان جنوبی بیرجند خیابان غفاری نبش غفاری ۲۵
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۶۳۲۳۴۲۱۳۷-۹-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تجدید یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان خراسان جنوبی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن