مناقصه امور نگهبانی (حفاظت فیزیکی) بیمارستان مادر رامهرمز در سال دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۰۳۶۸۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه امور نگهبانی (حفاظت فیزیکی) بیمارستان مادر رامهرمز در سال ۹۶
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۹۶.۱۴۶/۴۵۰ ريال ضمانت نامه بانکی یا فیش بانکی واریز وجه نقد به حساب شماره ۱۳۳۵۴۰۸۹۷۴ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ لغایت ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اهواز، ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه، طبقه سوم، مدیریت حراست دانشگاه
۰۶۱۳۳۳۶۷۵۵۹-۳۳۳۳۷۰۷۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://nt.ajums.ac.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید - نوبت اول
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن