سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع برق شهرستان اصفهان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۰۹۸۰۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی ۹۶۶۱۰۰۹ : نصب، بهینه سازی و تست غیردیماندی، تست و تعمیرات لوازم اندازه گیری دیماندی --- ۹۶۶۱۰۱۰ : نظارت بر توسعه، بهینه سازی و تست لوازم اندازه گیری دیماندی و غیردیماندی در محدوده شرکت
شرایط : مستندات ثبتی شرکت شامل اساسنامه، آگهی ثبت روزنامه، صاحبان امضای مجاز، کد اقتصادی و... - مستندات معرف توان مالی شرکت شامل تزارنامه و... - مستندات معرف توان عملیات شرکت شامل چارت سازمانی، تعداد پرسنل مرتبط، میزان تحصیلات، سابقه کاری و... - روزمه کاری شرکت و سوابق کاری مرتبط همراه با تاییدیه های لازم و داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع فراخوان - گواهینامه های اخذ شده اعم از گواهینامه صلاحیت پیمانکاری وزارت کشور، گواهینامه تایید صلاحیت و گواهینامه صلاحیت ایمنی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اصفهان، چهارباغ عباسی، خیابان عباس آباد، ساتمان شماره ۳ توزیع برق شهرستان اصفهان، طبقه همکف، دبیرخانه
۰۳۱۳۲۲۱۶۱۰۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://tender.tavanir.org.ir وب سایت
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن