سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه صنایع تسلیحاتی شهدای حدید

شماره آگهی ۲۱-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۱۰۷۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید یک نوع ریل فلزی نورد شده از جنس ۱/۰۵۸۰ با مقدار ۶۰۰ عدد با وزن تقریبی ۳۵/۴۰ کیلوگرم
شرایط : گواهینامه معتبر سمتا و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ ابلاغ شدن الزامی است
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ir۷۳۰۱۵۱۰۰۰۰۰۸۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۵۷ بانک سپه به نام صنایع تسلیحاتی شهدای حدید / سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد قیمت پیشنهادی به صورت ضمانتنامه بانکی چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
آدرس خرید اسناد : کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج ـ خیابان سپاه اسلام ـ صنایع تسلیحاتی شهدای حدید معاونت بازرگانی مدیریت امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : تهران ـ کیلومتر ۱۱ جاده مصخوص کرج خیابان سپاه اسلام ـ صنایع تسلیحاتی شهدای حدید صندوق مناقصات مستقر در مدیریت بازرسی
۰۲۱۴۴۹۰۵۶۷۱-۳ داخلی ۴۷۴-۳۱۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : دنیای اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن