سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه آهن قم

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۱۳۱۴۰۰۰۰۰۲۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۱۰۲۲۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - تکمیل دیواره های رمپ برقی و راه پله سکوی ۱ به ۲ اداره کل راه آهن قم
تاریخ دریافت اسناد : دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ لغایت ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
تاریخ ارسال مدارک : پاسخ ارزیابی کیفی ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۵۳۱۶۲۲۴۹۴-۰۲۱-۴۱۹۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : ارزیابی کیفی - نوبت اول
منابع : عصر ایرانیان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن