سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پشتیبانی امور دام استان همدان

شماره آگهی ۱۲/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۱۰۸۰۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۶۳۹۸۵۶۰۳۰۰۶ / سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز وجه نقد به حساب شماره ۲۱۷۳۹۸۵۶۰۵۰۰۲ نزدبانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی و یا اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : همدان جاده تهران شهر جورقان سردخانه دولتی بوعلی همدان
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۱۳۴۳۷۳۹۶۰-۱ تلفن ۰۸۱۳۴۳۷۳۸۲۹ فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن