سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۱۳۴۴۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۵۹/۹۶ : پروژه نیرو رسانی جهاد کشاورزی - فاز ۱ شهرستان شوشتر با برآورد ۶.۳۵۹.۴۳۹.۲۳۸ ریال و سپرده ۳۱۰.۷۸۳.۱۷۷ ریال --- ۶۰/۹۶ : پروژه نیرو رسانی جهاد کشاورزی - فاز ۲ شهرستان شوشتر با برآورد ۶.۰۵۴.۳۵۰.۱۶۶ ریال و سپرده ۳۰۱.۶۳۰.۵۰۵ ریال --- ۶۱/۹۶ : پروژه نیرو رسانی جهاد کشاورزی - فاز ۳ شهرستان شوشتر با برآورد ۶.۰۰۴.۶۲۷.۲۹۰ ریال و سپرده ۳۰۰.۱۳۸.۸۱۹ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ريال به حساب سپهر شماره ۰۱۰۴۹۷۸۲۰۰۰۰۷ نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز / سپرده شركت در مناقصه تضمین ه ای معتبر یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ لغایت ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری روز ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم ا تاق ۲۰۲ امور بازرگانی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه اول اتاق ۱۰۷
۰۶۱۳۳۳۳۴۰۳۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kepdc.co.ir www.tavanir.org.ir iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم - بازدید از ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ لغایت ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
منابع : زمان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن