سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۱۳۵۰۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای آسفالت طرح هادی روستاهای ذیل : اخی جهان-کلوانق، شهرستان آذرشهر، مدت اجرا ۱۲ ماه، برآورد ۲.۱۹۱.۶۷۹.۹۰۲ ریال، تضمین ۱۰۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال--- خاصبان شهرستان اسکو، مدت اجرا ۱۲ ماه ، برآورد ۲.۵۷۱.۲۷۴.۴۶۴ ریال، تضمین ۱۲۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال--- سرای ده شهرستان اسکو، مدت اجرا ۳ ماه، برآورد ۹۱۴.۰۵۹.۷۸۳ریال، تضمین ۴۵.۷۵۰.۰۰۰ ریال، روستا اورنگ شهرستان اهر، مدت زمان ۳ ماه، برآورد ۷۲۱.۳۹۹.۶۱۹ ریال، تضمین ۳۶.۱۰۰.۰۰۰ ریال --- لیقوان، شیخ حسن، آرپادره سی، سانلو، استبار، شهرستان تبریز، مدت زمان ۱۲ ماه، برآورد ۶.۲۴۲.۶۸۶.۷۴۹ ریال، تضمین ۳۱۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال---کروبق شهرستان ورزقان، مدت زمان ۳ ماه، برآورد ۶۵۵.۱۲۳.۸۹۲ ریال، تضمین ۳۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال---سرای ده، شهرستان هریس، مدت زمان ۳ ماه، برآورد ۷۸۳.۴۲۵.۲۳۷ ریال، تضمین ۳۹.۲۰۰.۰۰۰ ریال---مقصودلو شهرستان هریس، مدت زمان اجرا ۳ ماه، برآورد ۱.۰۵۳.۳۸۳.۰۵۸ ریال، تضمین ۵۲.۷۰۰.۰۰۰ ریال--- نصیرآباد سفلی شهرستان هشترود، مدت زمان جرا ۳ ماه، برآورد ۵۲۹.۶۶۶.۰۵۸ ریال، تضمین ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - صلاحیت و دارای رتبه در رشته راه و ترابری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ راس ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به آدرس چای کنار شمالی خیابان فارابی مابین زیرگذر آبرسان و پارک شمس تبریزی
۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱-۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷-۰۴۱۳۵۲۶۸۴۵۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.ea-bm.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات آذربایجان شرقی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن