سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان فارس

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۱۰۳۷۰۰۰۱۰۰ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۱۳۵۹۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری عملیات، تعمیرات، بازسازی شبکه و تأسیسات و تأمین آب آشامیدنی روستاهای تحت پوشش شهرستان فسا با رویکرد تحویل آب در محل کنتور مشترکین
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد مبلغ ۱۰۰.۰۰۰۰ ریا لبه حساب سیبا ۲۱۷۵۲۱۳۱۲۸۰۰۹ بانک ملی شعبه مرکزی شیراز به نام این شرکت / سپرده شركت در مناقصه مبلغ ۳۲۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال تضمین به صورت انواع ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سیبا ۲۱۷۵۲۱۳۰۱۰۰۰۶ نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی به نام این شرکت
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴.۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : راس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : شيراز _ بلوار جمهوری – نرسيده به مجتمع فرهنگی کريمخان – شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس
۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶-۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱-۸۸۹۶۹۷۳۷-۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن