سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تولید نیروی برق اصفهان

شماره آگهی ۱۰۱۵/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۱۳۶۰۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید پره های ردیف اول فری توربین ها
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی (توکن)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۲۱۷۵۰۹۰۲۳۲۰۰۵ بانک ملی ایران شعبه برق اسلام آباد کد ۳۱۱۹ به نام شرکت و یا ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ تا ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - اصفهان، ابتدای اتوبان ذوق آهن، بلوار شفق، جاده نیروگاه، جنب ساختمان معاونت بهره برداری، شرکت تولید نیروی برق اصفهان، امور تدارکات و قراردادها
۰۳۱۳۷۸۷۱۷۸۵-۰۱۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - دو مرحله ای
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن