سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بیمه سلامت استان خوزستان

شماره آگهی ۲/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۱۳۷۸۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور نقلیه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۸۰ میلیون ریال به صورت فیش واریزی به حساب ۷۷۷۷۱۱۲۱۶۸ نزدبانک رفاه کارگران و یا ضمانت نامه بانکی بنام اداره کل بیمه سلامت استان با مدت ۳ ماه از تاریخ صدور برای سه ماه دیگر قابل تمدید
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۶۱۳۳۳۷۹۶۰۷ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن