مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب 600 فقره آب و فاضلاب استان کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان کرمانشاه

شماره آگهی ۲۹/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۱۶۹۶۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب ۶۰۰ فقره انشعاب فاضلاب در سطح شهر با برآورد ۷,۶۵۰,۲۱۰,۴۸۶
شرایط : نامه اعلام آمادگی ـ آخرین آگهی تغییرات ـ آگهی روزنامه رسمی ـ اساسنامه شرکت ـ ارائه سوابق و قراردادهای اجرایی کارهای مشابه یک فقره تصویر موافقتنامه برابر برآورد ـ ارائه تاییدیه یا رضایت نامه از شرکت های طرف قراردادت ـ ارائه تایدیه آخرین رتبه بندی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهو به همراه تایید ثبت نام سامانه ساجار SAJAR رتبه و رشته مورد نیاز پایه ۵ در رشته آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۳۸۳ میلیون ریال به صورت واریز نقدی به حساب جاری ۲۱۷۵۱۶۳۷۵۱۰۰۸ بانک ملی شعبعه مرکزی کرمانشاه و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ده روز پس از ایان مهلت فروش
آدرس خرید اسناد : کرمانشاه بلوار شهید مصطفی ا مامی نرسیده به چهارراه گلستان شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه دفتر قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
منابع : نشریات استان کرمانشاه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن