مناقصه خرید 50 دستگاه سانتریفیوژ یخچالدار بانک خون با ملحقات انتقال خون ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه انتقال خون ایران

شماره آگهی ۱۱۶۴۱/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۱۶۷۷۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۵۰ دستگاه سانتریفیوژ یخچالدار بانک خون با ملحقات مورد نیاز
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار ۲.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی صادره از یکی از بانکهای معتبر و رسمی کشور به نام این سازمان یا واریز وجه نقد به حساب ۴۰۰۱۰۳۴۲۰۶۳۷۱۵۶۹ به نام سپرده جاری نزد بانک مرکزی کد ۵۰ قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی به نام این سازمان
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : درج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - تحویل ضمانتنامه به تقاطع بزرگراههای شیخ فضل اله نوری و شهید همت بلوک C واحد امور قراردادها
۰۲۱۸۲۰۵۲۱۸۸- ۴۱۹۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
منابع : شهروند
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن