مناقصه 9635: عملیات حفاری - لوله گذاری و آزمایش پمپاژ آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۱۶۸۳۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۶۳۵: عملیات حفاری - لوله گذاری و آزمایش پمپاژ ۷ حلقه چاه به روش دورانی (پهنه ۸) - شهرستان مشهد - چناران - طرقبه - شاندیز - سرخس - نیشابور - براورد ۸/۶۲۴ میلیون ریال - تضمین ۴۳۲ میلیون ریال ---- ۹۶۳۶: عملیات حفاری - لوله گذاری و آزمایش پمپاژ ۶ حلقه چاه به روش دورانی (پهنه B و C) - شهرستان مه ولات - بجستان - تربت حیدریه - تربت جام - خواف - باخرز - تایباد - براورد ۱۰/۵۱۲ میلیون ریال - تضمین ۵۲۶ میلیون ریال
شرایط : شرکتهای پیمانکار دارای حداقل پایه ۵ رشته آب از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و گواهی صلاحیت ایمنی از اداره تعاون کار و امور اجتماعی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی یا وجه نقد به حساب جاری سیبا ۲۱۷۵۲۱۱۷۹۹۰۰۷ بانک ملی مرکزی مشهد بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی یا سایر تضمینات به شرح مندرج در اسناد
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ تا ۱۳۹۶/۰۸/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ساعت ۸.۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۱۳۷۶۵۷۱۹۴ داخلی ۱۵۱ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای - بارگذاری پیشنهاد در سامانه ستاد تا پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
منابع : نشریات استان خراسان رضوی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن