مناقصه خرید ۳۲ دستگاه سکسیونر هوایی موتوردار و ۱۰ دستگاه توزیع نیروی برق استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کردستان

شماره آگهی ۸۷-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۱۶۱۸۱۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۳۲ دستگاه سکسیونر هوایی موتوردار و ۱۰ دستگاه سکسیونر هوایی گازی ۶۳۰ با متعلقات
مبالغ : مبلغ خرید اسناد مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری ۰۱۰۷۵۰۰۶۶۷۰۰۶ نزد بانک ملی مرکزی سنندج / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات الف و ب ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ پاکت ج ۱۳۹۶/۰۹/۰۶
آدرس خرید اسناد : سایت شرکت
آدرس ارسال مدارک : محل تحويل اسناد: دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروی برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداری
- تلفن - فکس
- ایمیل www.kurdelectric.com وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن