مناقصه اجرای پروژه عملیات آبخیزداری حوزه زو شیروان منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۱۶۸۳۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای پروژه عملیات آبخیزداری حوزه زو شیروان با برآورد ۲,۵۶۹,۱۰۴,۵۱۸
شرایط : شرکتهای واجد صلاحیت در رشته کشاورزی - دریافت گواهی امضاء الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه بر اساس آیین نامه تضمین
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۹/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۸۳۲۲۰۶۰۴۶-۰۵۸۳۲۲۲۵۹۵۵ داخلی ۲۲۵ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان خراسان شمالی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن