مناقصه پروژه محوطه سازی آثار تاریخی و فرهنگی در سطح شهرداری مراغه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری مراغه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۱۷۳۸۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه محوطه سازی آثار تاریخی و فرهنگی در سطح شهر با برآورد ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۵ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ده وز ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ده وز ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری واقع در خیابان قدس شهرداری مرکزی مراغه ط همکف اتاق شماره ۲۵
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۱۳۷۲۱۷۷۲۸ تلفن ۰۴۱۳۷۲۱۷۷۲۸ فکس
- ایمیل htt://mporg.ir وب سایت
توضیحات : مرحله اول نوبت اول
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن