مناقصه اجرای آسفالت مدارس شهرستانهای دشتستان و بوشهر (تهاتر قیر نوسازی مدارس استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی مدارس استان بوشهر

شماره آگهی ۳-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۱۷۴۲۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای آسفالت مدارس شهرستانهای دشتستان و بوشهر (تهاتر قیر با آسفالت)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب سپرده مدارس استان بوشهر نزد بانک ملی به شماره ۲۱۷۳۰۶۱۰۵۰۰۰۸ و یا ضمانت نامه های صادر شده از سوی موس
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۷۳۳۳۲۴۵۰۵-۰۷۷۳۳۳۲۴۵۰۶ داخلی ۲۲۰ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : فرصت امروز
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن