مناقصه 96/62: پروژه نیرورسانی جهاد کشاورزی - فاز 4 شهرستان توزیع نیروی برق خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۱۷۳۷۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۶/۶۲: پروژه نیرورسانی جهاد کشاورزی - فاز ۴ شهرستان شوشتر - براورد ۷.۰۹۲.۶۸۴.۱۲۹ ریال - سپرده ۳۳۲.۷۸۰.۵۲۴ ریال ---- ۹۶/۶۳: پروژه نیرورسانی گیت های منطقه آزاد شهرستان آبادان - اهواز - برآورد ۱۶.۹۰۳.۶۳۹.۲۲۰ ریال - سپرده ۶۲۷.۱۰۹.۱۷۷ ریال ---- ۹۶/۶۴: پروژه نیرو رسانی گیت های منطقه آزاد شهرستان آبادان - ماهشهر - برآورد ۸.۲۹۰.۷۴۸.۱۳۰ ریال - سپرده ۳۶۸.۷۲۲.۴۴۴ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر ۰۱۰۴۹۷۸۲۰۰۰۰۷ نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز / سپرده شركت در مناقصه معادل مبلغ سپرده تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یارسید واریز وجه راضمیمه پیشنهاد تسلیم نمایند
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ لغایت ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : اهواز امانیه - خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق ۲۰۲ امور بازرگانی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۳۳۳۴۰۳۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kepdc.co.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم - بازدید از ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ لغایت ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
منابع : تجارت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن