مناقصه 65/96 : پروژه نیرو رسانی تامین برق پمپاژ آب توزیع نیروی برق خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۱۷۴۲۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۶۵/۹۶ : پروژه نیرو رسانی تامین برق پمپاژ آب جهاد نصر شهرستان رامهرمز (۱) با برآورد ۶.۳۳۵.۷۰۰.۲۳۵ ریال و تضمین ۳۱۰.۰۷۱.۰۰۷ ریال ---- ۶۶/۹۶ : پروژه نیرو رسانی تامین برق پمپاژ آب جهاد نصر شهرستان رامهرمز فاز ۲ با برآورد ۹.۶۴۳.۵۸۸.۱۲۵ ریال و تضمین ۴۰۹.۳۰۷.۶۴۴ ریال ---- ۶۷/۹۶ : پروژه نیرو رسانی تامین برق پمپاژ آب جهاد نصر شهرستان رامهرمز فاز (۳) با برآورد ۱۰.۴۹۷.۷۱۷.۷۷۰ ریال و تضمین ۴۳۴.۹۳۱.۵۳۳ ریال --- ۶۸/۹۶ : پروژه نیرو رسانی جهاد نصر شهرستان خرمشهر با برآورد ۶.۳۸۰.۹۸۸.۲۳۲ ریال و تضمین ۳۱۱.۴۲۹.۶۴۷ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر ۰۱۰۴۹۷۸۲۰۰۰۰۷ نزد بانک صادرات / سپرده شركت در مناقصه به حساب بانکی شرکت واریز و و یا چک بانکی تضمینی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق ۲۰۲ امور بازرگانی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه اول اتاق ۱۰۷
۰۶۱۳۳۳۳۴۰۳۹ تلفن - فکس
- ایمیل www.kepdc.co.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : فرصت امروز
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن