مناقصه ارزیابی کیفی 10/96 : تجدید اجرای عملیات مقاوم پالایش نفت آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت آبادان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۱۷۳۶۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی ۱۰/۹۶ : تجدید اجرای عملیات مقاوم سازی ، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی بستر خطوط لوله از روبروی واحد ۶۰ تا اتاق کنترل فاز یک آبادان با برآورد ۱۴.۰۵۳.۳۲۷.۲۰۰ ریال و ضمانت ۷۰۲.۷۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۳/۹۶ : تجدید اجرای عملیات مقاوم سازی باندول های مخازن شماره ۴۱۴AB,۴۲۰ AB , ۴۲۱ AB واقع درشرکت پالایش نفت آبادان با برآورد ۲۸.۶۱۱.۳۱۶.۹۸۰ ریال و ضمانت ۱.۴۳۰.۶۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵ روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
آدرس خرید اسناد : آبادان جنب درب اصلی پالایشگاه آبادان امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
آدرس ارسال مدارک : امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
۰۶۱۵۳۳۰۲۱۰۷ تلفن ۰۶۱۵۳۲۶۴۴۷۶ فکس
- ایمیل http://www.abadan-ref.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید - نوبت اول
منابع : جهان اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن