مناقصه عملیات بهره برداری - نگهداری و حفاظت از تاسیسات آب و فاضلاب روستایی استان قم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان قم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۱۷۴۴۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات بهره برداری - نگهداری و حفاظت از تاسیسات آبرسانی روستاهای استان قم با برآورد ۳۲,۵۸۰,۱۰۸,۰۰۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۴۵.۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۵۲۱۳۵۰۵۰۰۶ بانک ملی مرکزی بنام این شرکت
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ لغایت ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ساعت ۸.۳۰ صبح
آدرس خرید اسناد : قم بلوار ۱۵ خرداد ۲۰ متری شهید تقوی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۵۳۷۷۸۰۱۷۲-۳۷۷۸۰۱۷۱ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : عصر ایرانیان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن