سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

کد آریاتندر : ۹۶۰۸۲۲۳۲۲۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید کابل مسی جهت خروجی پست فوق توزیع شهرک صنعتی توس
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۰۸-۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۰۹-۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۰۹-۰۶
آدرس خرید اسناد : از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ۲۰/۸/۱۳۹۶ می باشد.
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ---- تجدید شده --- 
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن