سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری شریفیه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۲۴۱۹۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : احداث ساختمان آتش نشانی با برآورد ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ريال / سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال بصورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب ۰۱۰۲۱۷۹۱۳۱۰۰۸ بانک صادرات
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی تا مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور مالی شهرداری شریفیه
آدرس ارسال مدارک :
- -
- -
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : شهروند
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی  شهرداری شریفیه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )