سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه جهاد کشاورزی استان لرستان

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۰۱۲۹۰۰۰۰۰۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۲۴۲۵۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : ارزیابی کیفی مناقصه گران بمنظور تهیه لیست کوتاه برای شرکت در مناقصات محدود
شرایط : دارای حداقل رتبه ۵ رشته های آب ابنیه و راه و ترابری
تاریخ دریافت اسناد : از ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ تا ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۶۳۳۲۰۷۳۲۵-۰۲۱۴۱۹۳۴ -
- www.setadiran.ir
توضیحات : نوبت دوم - اعتبار لیست کوتاه پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران بمدت ۲ سال می باشد
منابع : اسرار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی مناقصه گران بمنظور تهیه لیست کوتاه برای جهاد کشاورزی استان لرستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )