سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۲۴۲۵۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : ارزیابی کیفی مناقصه گران بمنظور تهیه لیست کوتاه برای شرکت در مناقصات محدود
شرایط : دارای حداقل رتبه ۵ رشته های آب ابنیه و راه و ترابری
تاریخ دریافت اسناد : از ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ تا ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم - اعتبار لیست کوتاه پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران بمدت ۲ سال می باشد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   ارزیابی کیفی مناقصه گران بمنظور تهیه لیست کوتاه برای شرکت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )