سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری مراغه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۲۴۲۲۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : واگذاری پروژه محوطه سازی آثار تاریخی و فرهنگی در سطح شهر با برآورد ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : حداقل رتبه ۵ راه و باند یا ابنیه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۵ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ده روز تا ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ده روز تا ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری واقع در خیابان قدس شهرداری مرکزی مراغه ط همکف اتاق شماره ۲۵
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۱۳۷۲۱۷۷۲۸ ۰۴۱۳۷۲۱۷۷۲۸
- http://mporg.ir
توضیحات : مرحله اول نوبت دوم
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری پروژه محوطه سازی آثار تاریخی و فرهنگی در شهرداری مراغه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )