سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای سمنان

شماره آگهی ۳۱۱/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۲۹۵۳۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خرید تجهیزات ، خدمات بهره برداری ، آموزش ، سرویس و نگهداری رایانه ها و عمران و تاسیسات پست های انتقال و فوق توزیع تحت پوشش برق منطقه ای سمنان
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ريال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ تا ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ساعت ۱۵:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : سمنان بلوار قدس شرکت برق منطقه ای سمنان امور تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۳۳۳۳۴۰۴۸۰-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای -
منابع : نشریات استان سمنان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن