سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری سرابله

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۲۹۷۴۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای پروژه های به شرح: جدول گذاری با تضمین ۱۰۷.۴۷۵.۴۰۷ ریال و برآورد ۴.۱۴۹.۵۰۸.۱۳۰ ریال با رشته ابنیه--- موزایک فرش با تضمین ۹۸.۷۵۸.۰۳۰ ریال و برآورد ۱.۹۷۵.۱۶۰.۶۰۰ ریال با رشته ابنیه--- زیرسازی و آسفالت با تضمین ۴۸۸.۴۸۷.۲۱۸ ریال و برآورد ۹.۷۶۹.۷۴۴.۳۶۳ ریال با رشته راه و باند --- پارک محله کارکنان دولت با تضمین ۱۳۴.۸۸۳.۰۷۳ ریال و برآورد ۲.۶۹۷.۶۶۱.۴۷۴ ریال با رشته ابنیه --- سیلبند با تضمین ۱۰۵.۸۹۳.۷۲۷ ریال و برآورد ۲.۱۱۷.۸۷۴.۵۲۵ ریال با رشته آب --- فاز چهارم یادمان شهدای گمنام سرابله با تضمین ۶۸.۰۶۲.۶۷۲ ریال و برآورد ۱.۳۶۱.۲۵۳.۴۳۹ ریال با رشته ابنیه --- احداث سرویس های بهداشتی با تضمین ۲۹.۰۹۸.۵۲۴ ریال و برآورد ۵۸۱.۹۷۰.۴۷۴ ریال با رشته ابنیه
شرایط : گواهینامه تعیین صلاحیت معتبر از سایت - رشته ابنیه - راه و باند - آب
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
آدرس خرید اسناد : واحد فنی شهرداری سرابله
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۳۴۲۲۲۶۵۸-۹ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان ایلام
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن