سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات منطقه خراسان جنوبی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۲۹۸۶۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری : ۹۶/۲۰ : نگهداری ، توسعه و ارائه خدمات مشتریان مخابرات سربیشه با تضمین ۱۱۸ میلیون ریال --- ۹۶/۲۱ : نگهداری ، توسعه و ارائه خدمات مشتریان مخابرات بشرویه با تضمین ۱۱۶میلیون ریال --- ۹۶/۲۲ : نگهداری ، توسعه و ارائه خدمات مشتریان مخابرات درمیان با تضمین ۱۱۳ میلیون ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد واریز مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریا به حساب سیبا ۰۱۰۶۰۳۴۳۹۸۰۰۱ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه مبلغ تضمین به صورت ضمانتنامه بانکی یاچک تضمین شده بانکی یاواریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی مرکزی به حساب ۰۱۰۶۰۳۴۳۹۸۰۰۱ به نام مخابرات خراسان جنوبی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
آدرس خرید اسناد : بیرجند، بلوار پاسداران، میدان جانبازان مخابرات خراسان جنوبی اتاق شماره۱۲۴
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۶۳۲۴۲۴۰۰۰ تلفن ۰۵۶۳۲۴۲۴۰۰۴ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان خراسان جنوبی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن